Kulturno nasleđe Banata - Evropsko nasleđe

Projekat:
"KULTURNO NASLEĐE BANATA – EVROPSKO NASLEĐE"

Partneri:
  • UNIVERZITET "EFTIMIE MURGU" REŠICA, RUMUNIJA
  • ZAVOD ZA ZAŠTITU SPOMENIKA KULTURE U PANČEVU, PANČEVO, SRBIJA
  • ŽUPANIJSKI SAVET KARAŠ SEVERIN, REŠICA, RUMUNIJA

Početak projekta:
21.01.2014. godine

Završetak projekta:
20.07.2015. godine